Referencie

Referencie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. TRANSPETROL, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. Carmeuse Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť je od roku 1995 do súčasnosti dodávateľom diel pre renomované spoločnosti ako napr.:

  • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • TRANSPETROL, a.s.
  • Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
  • Carmeuse Slovakia, s.r.o.
  • Slovenské elektrárne, a.s.
  • Slovenské magnezitové závody, a.s.

Tieto vyššie uvedené spoločnosti môžu poskytnúť referencie na diela, ktoré vykonala naša spoločnosť.

Predajno-servisný komplex TECH-CAR Košice - Košická Nová Ves

Predajno-servisný komplex TECH-CAR Košice - Košická Nová Ves Predajno-servisný komplex TECH-CAR Košice - Košická Nová Ves Predajno-servisný komplex TECH-CAR Košice - Košická Nová Ves Predajno-servisný komplex TECH-CAR Košice - Košická Nová Ves Predajno-servisný komplex TECH-CAR Košice - Košická Nová Ves Predajno-servisný komplex TECH-CAR Košice - Košická Nová Ves

Rekonštrukcia a modernizácia pstruhového hospodárstva Vyšná Rybnica

Rekonštrukcia a modernizácia pstruhového hospodárstva Vyšná Rybnica Rekonštrukcia a modernizácia pstruhového hospodárstva Vyšná Rybnica Rekonštrukcia a modernizácia pstruhového hospodárstva Vyšná Rybnica Rekonštrukcia a modernizácia pstruhového hospodárstva Vyšná Rybnica Rekonštrukcia a modernizácia pstruhového hospodárstva Vyšná Rybnica

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč

Sanačné a údržbové práce štôlne Izabela

Sanačné a údržbové práce štôlne Izabela Sanačné a údržbové práce štôlne Izabela Sanačné a údržbové práce štôlne Izabela

Skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice

Skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice Skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice Skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice Skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice Skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice Skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice

Výstavba a zriadenie 75m žeriavovej dráhy v Matovciach

Výstavba a zriadenie 75m žeriavovej dráhy v Matovciach Výstavba a zriadenie 75m žeriavovej dráhy v Matovciach Výstavba a zriadenie 75m žeriavovej dráhy v Matovciach Výstavba a zriadenie 75m žeriavovej dráhy v Matovciach Výstavba a zriadenie 75m žeriavovej dráhy v Matovciach

Výstavba železobetónového základu pre posuvné protiprachové zábrany železničnej stanice Čierna nad Tisou

Výstavba železobetónového základu pre posuvné protiprachové zábrany železničnej stanice Čierna nad Tisou Výstavba železobetónového základu pre posuvné protiprachové zábrany železničnej stanice Čierna nad Tisou Výstavba železobetónového základu pre posuvné protiprachové zábrany železničnej stanice Čierna nad Tisou Výstavba železobetónového základu pre posuvné protiprachové zábrany železničnej stanice Čierna nad Tisou Výstavba železobetónového základu pre posuvné protiprachové zábrany železničnej stanice Čierna nad Tisou

Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom

Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom

Uhlofikácia rotačných pecí v US STEEL Košice

Uhlofikácia rotačných pecí v US STEEL Košice Uhlofikácia rotačných pecí v US STEEL Košice Uhlofikácia rotačných pecí v US STEEL Košice Uhlofikácia rotačných pecí v US STEEL Košice Uhlofikácia rotačných pecí v US STEEL Košice Uhlofikácia rotačných pecí v US STEEL Košice

Baňa Fortuna Gemerská Hôrka

Baňa Fortuna Slavec Baňa Fortuna Slavec Baňa Fortuna Slavec

Vykládka a doprava vápenca na lanopás - Carmeuse

Vykládka a doprava vápenca na lanopás - Carmeuse Vykládka a doprava vápenca na lanopás - Carmeuse Vykládka a doprava vápenca na lanopás - Carmeuse Vykládka a doprava vápenca na lanopás - Carmeuse Vykládka a doprava vápenca na lanopás - Carmeuse Vykládka a doprava vápenca na lanopás - Carmeuse
Sprístupnenie líniovej trasy plynovodu banským spôsobom