Profil spoločnosti RIMA-MURÁNSKA spol. s r.o. Profil spoločnosti RIMA-MURÁNSKA spol. s r.o.

RIMA-MURÁNSKA spol. s r.o. bola založená v roku 1995. Sídli v Rožňave. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7078/V. V súčasností má dvoch spoločníkov, ktorí sú zároveň konateľmi spoločnosti. Spoločnosť má široký záber na úseku stavebníctva, činností vykonávaných banským spôsobom a banskej činnosti. V súčasnosti zamestnáva cca 30 zamestnancov.

Referencie spoločnosti RIMA-MURÁNSKA spol. s r.o. Referencie spoločnosti RIMA-MURÁNSKA spol. s r.o.

         
Slovenské elektrárne, a.s.   Carmeuse Slovakia, s.r.o.   TRANSPETROL, a.s.
         
Slovenské elektrárne, a.s.   Carmeuse Slovakia, s.r.o.   TRANSPETROL, a.s.

Profil spoločnosti RIMA-MURÁNSKA spol. s r.o.
Referencie spoločnosti RIMA-MURÁNSKA spol. s r.o.